Werking warmtekrachtkoppeling

Elektriciteitscentrales hebben we nodig om elektriciteit op te wekken, maar wat u waarschijnlijk niet weet is dat er bij het opwekken van elektriciteit ook een aanzienlijke hoeveelheid warmte vrijkomt. Die warmte ging vroeger volledig verloren, maar dat is vandaag de dag gelukkig niet langer het geval. Vandaag wordt die warmte gebruikt om bijvoorbeeld de stadsverwarming mee tot stand te brengen en dat bleek bijzonder goed uit te pakken. Vooral in de winter wordt er met volle teugen gebruik gemaakt van deze warmte.

Uitrusting van elektriciteitscentrales

De warmtekrachtkoppeling is steevast een onderdeel van de infrastructuur van een elektriciteitscentrale, maar zijn alle elektriciteitscentrales eigenlijk reeds met deze warmtekrachtkoppeling (met o.a. stafstaal elementen) uitgerust? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, neen dat is zeker en vast niet het geval. Het gebruiken van de warmte welke vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit middels een warmtekrachtkoppeling is alles bij elkaar gezien eigenlijk nog vrij nieuw. Daarnaast spreekt het voor zich dat het toepassen van een warmtekrachtkoppeling een bepaalde investering vraagt en niet iedere elektriciteitscentrale is bereid om die investering zomaar te doen.

De overheid probeert wel alles in het werk te stellen om het toepassen van de warmtekrachtkoppeling zoveel mogelijk te bevorderen. We leven in een tijd waarin er ons dagelijks wordt gezegd dat we zuinig om moeten springen met energie en dat we moeten opletten met verwarming omdat het bij zou dragen aan de opwarming van onze planeet, dus lijkt het niet meer dan logisch dat er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk warmteverlies te beperken. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist speciale certificaten uit te rijken die toegekend worden aan de hand van de hoeveelheid energie welke werd bespaard door gebruik te maken van de mogelijkheden van de warmtekrachtkoppeling.

Men verwacht wel dat steeds meer en meer elektriciteitscentrales het nut van de warmtekrachtkoppeling in zullen gaan zien waardoor deze op nog grotere schaal zal worden gebruikt en dat is iets wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Wat gebeurt er met de warmte in de zomer?

In de winter kan men de overgebleven warmte dus zeer eenvoudig gebruiken voor de opwarming van water voor de stadsverwarming, maar wat in de zomer wanneer we dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben? In de zomer wordt de geproduceerde warmte tijdens het opwekken van de elektriciteit gewoon afgeleid naar een koeltoren waar het dan in principe verloren gaat. Dit is ook exact wat er vroeger met de ontstane warmte werd gedaan alvorens men besloot om er toch iets meer mee te doen.